Moonutused kaardil

Iga kartograafilist projektsiooni iseloomustavad teatud kindlat laadi moonutused. Üks ja seesama kujund maaellipsoidil annab juba nelja klassikalise projitseerimisviisi korral tasapinnale erinevaid tulemusi.

Moonutusi võib käsitleda väga erinevatest aspektidest, kartograafias vaadeldakse olulisemate moonutustena:

  • joonpikkuste moonutust
  • pindalade moonutust
  • nurkade moonutust
  • kuju moonutust

Üldreeglina moonutuste suurus kaardipinna eri osades muutub. Kuivõrd joonpikkuste moonutus esineb igal kaardil, siis ka kaardi mõõtkava muutub kaardi erinevates osades. Kõik moonutuste liigid on ühel kaardil omavahel väga kindlates matemaatilistes seostes, ühe muutmine mõjutab ka teisi.

Kaardiprojektsioonide väljatöötamise ja kasutamise kõige olulisem küsimus seisneb just moonutuste jaotumises kaardipinnal. Sageli on eesmärgiks konstrueerida projektsioon, mille puhul kas teatud liiki moonutus puudub või see püsib teatud ulatuses etteantud piirides.


Tuldud teed tagasi