Kaardi projitseerimisviis

Kuivõrd paljud kaardiprojektsioonid leitakse tõepoolest geomeetrilise projitseerimise tulemusena, siis on hakatud eristama mitmeid projitseerimisviise. Tüüpilisematena võib välja tuua:

a) ortogonaalne projektsioon
Projitseeritakse siirdepinnale paralleelsete sirgete abil. Leiab kasutamist topograafiliste plaanide puhul, väikesemõõtkavaliste kaartide korral võimaldab pindala moonutusi mitte suureks ajada.


b) tsentraalne, ka gnomooniline projektsioon
Radiaalne, projitseerimiskese asub maaellipsoidi keskmes. Lihtne geomeetriline lahendus, mille oluline omadus on see, et mitmetel selle projektsiooniga kaartidel kujutatakse kõige lühemad jooned kahe punkti vahel sirgjoontena.

c) stereograafiline projektsioon
Radiaalne, projitseerimiskese asub maaellipsoidi vastasküljel. Klassikaline projitseerimisviis, mis tasandilise siirdepinna korral annab õigenurkse kaardi

d) perspektiivne projektsioon
Radiaalne, projitseerimiskese asub mistahes punktis väljaspool maaellipsoidi. Perspektiivse projektsiooniga kaartidel on võimalik kujutada Maad, nagu see näib lennult vaadatuna.


Tuldud teed tagasi