Erikaardid

Tuntumate erikaartidena võib nimetada selliseid kaarte nagu:

 • katastrikaart - dokumentkaart, millele kantakse maaomanduse piirid
 • merekaart - kaart meresõiduks ja laevajuhtimiseks
 • lennukaart - kaart lennusõiduks
 •   orienteerumiskaart - orienteerumisspordialal kasutatav kaart


 • rahvaloenduskaart - kaart rahvaloenduse läbiviimiseks


Täiendavaks uurimiseks:

 • Orienteerumiskaartide näidiseid Lõuna-Eestist

 • Orienteerumiskaartide näidiseid Põhja-Eestist

 • Eesti orienteerumiskaartide nimekiri
      (koolikaardid on leitavad kaardi numbrile lisatud K tähe järgi)


 • Tuldud teed tagasi