Transformatsiooniparameetrid Eestis kasutatavate geodeetiliste daatumite jaoks
Transformation parameters for geodetic datums used in EstoniaGRS-80 (EUREF) – WGS-84

Väljavõte keskkonnaministri määrusest „Geodeetilise süsteemi kehtestamine” 5. veebruarist 2004:

(6) Eestis loetakse EUREF-EST97 koordinaadid ja Ülemaailmse Geodeetilise Süsteemi 1984 (WGS84) realisatsiooni WGS84(G873) koordinaadid identseteks.

According to regulation of Minister of Environment from 5. Feb 2004 EUREF-EST97 coordinates are regarded as identical to WGS84 realization G873.

 

Bursa-Wolfi transformatsiooniparameetrid1:

Bursa-Wolf transformation parameters1:

 

 

 

GRS-80 (EUREF) >
WGS-84

 

WGS-84 >
GRS-80 (EUREF)

DX [m]

 

+0.05500

 

-0.05500

DY [m]

 

-0.54100

 

+0.54100

DZ [m]

 

-0.18500

 

+0.18500

eX [sec]

 

-0.01830

 

+0.01830

eY [sec]

 

+0.00030

 

-0.00030

eZ [sec]

 

+0.00700

 

-0.00700

k [m x10-6]

 

-0.01400

 

+0.01400

 

 

 

Pulkovo-42 (Krassovski-40) – EUREF-EST 97 (GRS-80)

Bursa-Wolfi transformatsiooniparameetrid1:

Bursa-Wolf transformation parameters1:

 

 

 

Krassovski-40 >
GRS-80

(EUREF-EST 92)

 

GRS-80

(EUREF-EST 92) >
Krassovski-40

Viga +/-

DX [m]

 

+21.53219

 

-21.53219

5.36863

DY [m]

 

-97.00027

 

+97.00027

5.02854

DZ [m]

 

-60.74046

 

+60.74046

4.58992

eX [sec]

 

-0.99548

 

+0.99548

0.16559

eY [sec]

 

-0.58147

 

+0.58147

0.19759

eZ [sec]

 

-0.24180

 

+0.24180

0.11205

k [m x10-6]

 

-4.59810

 

+4.59810

0.51250

 

 

Bursa-Wolfi transformatsiooniparameetrid2:

Bursa-Wolf transformation parameters2:

 

 

 

Pulkovo-42 >
WGS-84

(EUREF-BAL 92)

 

WGS-84

(EUREF-BAL 92) >
Pulkovo-42

DX [m]

 

+21.3097

 

-21.3097

DY [m]

 

-126.6120

 

+126.6120

DZ [m]

 

-88.1513

 

+88.1513

eX [sec]

 

-1.0485

 

+1.0485

eY [sec]

 

-0.6027

 

+0.6027

eZ [sec]

 

-0.2354

 

+0.2354

k [m x10-6]

 

-4.54

 

+4.54

 

 

Molodenski-Badekase transformatsiooniparameetrid3:

Molodensky-Badekas transformation parameters3:

 

 

 

Pulkovo-42 >
GRS-80

(EUREF-EST 97)

 

GRS-80

(EUREF-EST 97) >
Pulkovo-42

DX [m]

 

+22

 

-22

DY [m]

 

-128

 

+128

DZ [m]

 

-87

 

+87

 

 

 

Pulkovo-42 (Krassovski-40) – WGS-84

Bursa-Wolfi transformatsiooniparameetrid1:

Bursa-Wolf transformation parameters1:

 

 

 

Krassovski-40 >
WGS-84

 

WGS-84 >
Krassovski-40

DX [m]

 

+21.58719

 

-21.58719

DY [m]

 

-97.54127

 

+97.54127

DZ [m]

 

-60.92546

 

+60.92546

eX [sec]

 

-1.01378

 

+1.01378

eY [sec]

 

-0.58117

 

+0.58117

eZ [sec]

 

-0.23480

 

+0.23480

k [m x10-6]

 

-4.6121

 

+4.6121

 

 

 

Ajalooliste süsteemide parameetrid – Parameters for historical systems

1.            Lamberti 1937 süsteem (EESTI37) > EUREF EST97

Historical Lambert System (EESTI37) > EUREF EST97

 

Bursa-Wolfi transformatsiooniparameetrid3:

Bursa-Wolf transformation parameters3:

 

 

 

EESTI37 >
EUREF EST97

 

 

DX [m]

 

+385.21

 

 

DY [m]

 

+183.97

 

 

DZ [m]

 

+598.51

 

 

eX [sec]

 

-0.8471

 

 

eY [sec]

 

+0.1587

 

 

eZ [sec]

 

+0.4665

 

av. error 0.17

k [m x10-6]

 

-3.9077

 

max error 0.69

 

 

Molodenski-Badekase transformatsiooniparameetrid3:

Molodensky-Badekas transformation parameters3:

 

 

 

EESTI37 >
EUREF EST97

 

 

DX [m]

 

+372.87

 

 

DY [m]

 

+149.23

 

av. error 0.85

DZ [m]

 

+585.29

 

max error 1.78

 

 

Molodenski-Badekase transformatsiooniparameetrid4:

Molodensky-Badekas transformation parameters4:

 

 

 

EESTI37 >
EUREF EST97

 

 

DX [m]

 

+374

 

 

DY [m]

 

+150

 

av. error 0.79

DZ [m]

 

+588

 

max error 3.53

 

 

 

2.            Balti mere triangulatsioon (BMT1915) > EUREF EST97 / Pulkovo-42

Baltic Sea Triangulation 1915  (BMT1915) > EUREF EST97 / Pulkovo-42

 

Molodenski-Badekase transformatsiooniparameetrid3:

Molodensky-Badekas transformation parameters3:

 

 

 

BMT1915 >
GRS-80

(EUREF-EST 97)

 

BMT1915 >
Pulkovo-42

DX [m]

 

+383

 

+361

DY [m]

 

+147

 

+275

DZ [m]

 

+577

 

+664

 

 

 

3.            Peterburi kubermangu ja Soome mõõdistamine 1903 (PSM1903) > EUREF EST97 / Pulkovo-42

Triangulation of Finland and St-Petersburg Territory 1903  (PSM1903) > EUREF EST97 / Pulkovo-42

 

Molodenski-Badekase transformatsiooniparameetrid3:

Molodensky-Badekas transformation parameters3:

 

 

 

PSM1903 >
GRS-80

(EUREF-EST 97)

 

PSM1903 >
Pulkovo-42

DX [m]

 

+411

 

+389

DY [m]

 

+100

 

+228

DZ [m]

 

+577

 

+664

 

 

 

4.            Balti mere kallaste triangulatsioon 1838 (BMT1838) > EUREF EST97

Triangulation of the coast of the Baltic Sea 1838  (BMT1838) > EUREF EST97

 

Molodenski-Badekase transformatsiooniparameetrid3:

Molodensky-Badekas transformation parameters3:

 

 

 

BMT1838 >
GRS-80

(EUREF-EST 97)

 

DX [m]

 

+822

 

DY [m]

 

+380

 

DZ [m]

 

+649

 

 

 

 

Allikad                References

 

1 –     Jüri Jagomägi, Regio peakartograaf
Chief Cartographer, Regio Ltd, working papers

2 –     Andres Rüdja, National Land Board of Estonia (1994). Estonian Geodetic Network within EUREF. – Report on the Symposium of IAG Subcommission for the European Reference Frame (EUREF) heldi n Warsaw 8 – 11 June 1994. München 1994, pp 275-278

3 –     Gábor Timár, Raivo Aunap, Gábor Molnár (2004). Datum transformation parameters between the historical and modern Estonian geodetic networks. – Estonia. Geographical studies 9. Estonian Geographical Society, Estonian Academy Publishers, Tallinn, pp. 99-106

4 –     DMA, Defense Mapping Agency (1986): Department of Defense World Geodetic System 1984 – Its Definition and Relationships With Local Geodetic Systems. Technical Report 8350.2. St. Louis, Missouri, USA

 

Eestis kasutatavad koordinaatsüsteemid -- Coordinate systems in Estonia


, Koostanud Raivo Aunap


GIS&karto

GIS & karto
Väskendus: 14.04.2005, raunap@ut.ee
© 1997 Tartu Ülikooli geograafia instituut