Eestis kasutatavad koordinaatsüsteemid
Coordinate Systems used in Estonia

L-EST

TM-B

Vene
Russian

Muud
Other  

 

Ellipsoid
Ellipsoid
GRS-80
Ekvatoriaalraadius
Equatorial Radius
6378137.0000 m
Polaarraadius
Polar Radius
6356752.3141 m
Lapikus
Flattening
1 / 298.257222101
Eksentriteet
Eccentricity
0.0818191910428158
Geodeetiline referentssüsteem
Geodetic Datum
ETRS-89

 

Projektsioon
Projection
Mercatori põiksilindriline
Transverse Mercator
Tsoonide arv
Number of zones

1

Telgmeridiaan
Central Meridian
LC = 24° 00' E
Lähtepunkt
Origin
B0 = 0° 00' N
L0 = 24° 00' E
Lähtepunkti koordinaadid
Coordinates of Origin
X0 = 0 m (False Northing)
Y0 = 500 000 m (False Easting)
Mõõtkavategur telgmeridiaanil
Scale Factor at Central Meridian

k = 0.9996

Suurim projektsioonist tingitud jooneline moone Eesti territooriumil

 1 / 4000

 

 


 

 

* Tõenäolised ristkoordinaadid, kuna tegelikud koordinaadid pole avalikud. Nagu Pulkovo-42 süsteemis liitub tsooni järjekorranumber Y-koordinaadi algusesse, nii tuleks ka siin vältimaks eri tsoonide kattumist, tsooni y-telge nihutada

 

 


   

 

Värskendus: 26. aprill 2001,
Koostanud Raivo Aunap


© 1997 Tartu Ülikooli geograafia instituut.