Sotsiaalmajanduslikud ruumsüsteemid ja territoriaalne haldus
AVALEHT| AJAKAVA|ARTIKLID|REGISTREERUMINE|MAJUTUS|SALME NÕMMIK


Salme Nõmmik

Salme Nõmmik Salme Nõmmik (03.03.1910-21.09.1988, sündinud Mangelson) asus 1933 TÜ õigusteaduskonnas õppima majandusteadust, kus majandusgeograafiat õpetas Edgar Kant. Ju sealt tekkis ka huvi majandusgeograafia vastu. Salme asus geograafia osakonda assistendina tööle 1946. aastal ja sai 1948. vanemõpetajaks. 1956. kaitses Salme Nõmmik Leningradi ülikoolis kandidaadiväitekirja, septembrist valiti ta dotsendi kohusetäitjaks, 1963 dotsendiks. 1968. loodi majandusgeograafia kateeder, mida Salme Nõmmik asus juhatama. 1970 kaitses Nõmmik Moskvas doktoritraadi ja valiti aasta hiljem professoriks.

Professor Salme Nõmmik oli Nõukogude perioodi väljapaistev teadlane, kes arendas Tartu Ülikoolis edasi enne II maailmasõda professor Edgar Kanti pool loodud majandusgeograafia suunda. Tulenevalt teema poliitilisest tundlikkusest oli selle käsitlemine probleemne, sidemed muu maailma teadlaskonnaga piiratud, kuid seda enam respekteeriti Tartu „koolkonna“ majandusgeograafide töid endises Nõukogude Liidus. Oluline ja innovaatiline ka tolleaegse geograafia kateedri rakendusuuringute pool, kus töötati välja soovitusi ettevõtete (teadmispõhiseks) optimaalseks paigutuseks ja haldussüsteemi uuendusteks.© 2010 Tartu Ülikooli Geograafia osakond