Projektsioonide liigitamine

Projektsioone on liigitatud mitme erineva põhimõtte järgi, nt projektsiooni omadusi aluseks võttes või ka projektsiooni regionaalse sobivuse järgi (nt maailma projektsioonid, poolkerade projektsioonid, mandrite projektsioonid jne).
Kõige sagedamini lähtutakse projektsioonide liigitamisel siiski meridiaanide ja paralleelide kujust, mis omakorda põhineb siirdepinna iseloomul. Selle liigitamise alusel tuuakse tavaliselt välja järgmised projektsiooni klassid (allajoonitud klasse peetakse põhiklassideks, ülejäänuid lisaklassideks):

  silindrilised

  pseudosilindrilised

  koonilised

  pseudokoonilised

  polükoonilised

  asimutaalsed ehk tasandilised

  pseudoasimutaalsed

  kokkuleppelised ehk muudTuldud teed tagasi