in English

*Jüri Roosaare *


Jüri Roosaare

 


Sünniaeg: 4. veebruar 1953
Sünnikoht: Tartu
Postiaadress: Sõpruse 19-12 Tartu 50606
Telefon: 737 5827 (tööl)
E-post: juri.roosaare@ut.ee
Perekonnaseis: abielus; abikaasa Esta on kooliõpetaja
Lapsed: Jaak (1982) ja Märt (1987)
Rahvus: eestlane
Kodakondsus: Eesti

 

Dotsent Tartu Ülikooli () Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna (LOTE) Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi (LOOM) geograafiaosakonna (GG)
geoinformaatika ja kartograafia õppetoolis
.

Varasemad töökohad:
1976-1978   TRÜ füüsilise geograafia kateedri stažöör-uurija;
1982-1984   TRÜ nooremteadur;
1985-1986   TRÜ füüsilise geograafia kateedri vanemteadur;
1986-1990   TRÜ rakendusmatemaatika labori vanemteadur;
1990-1992   TÜ geoinformaatika labori juhataja;
1993-1994   TÜ geograafia instituudi geoinformaatika professori kohatäitja.

Täiendav erialane töökogemus:
1974 (juuni-aug.) Arõ-Mas, Taimõri ps. – meteoroloog NSVL TA Botaanika Instituudi ekspeditsioonis;
1975 (juuni-dets.) Primorje krai – tehnik Moskva RÜ Kompleksse Idaekspeditsiooni koosseisus;
1979 (aug.-sept.) Tšitaa oblast – teadur Moskva RÜ Kompleksse Idaekspeditsiooni koosseisus;
1986 (juuni-aug.) Kamtšatka oblast – teadur NSVL TA Vulkanoloogia Instituudi ekspeditsiooni koosseisus;
1994 (sept.-dets.) Uppsala Ülikoolis (Baltic University, geoinformaatika-alane õppetöö ja osavõtt multimeedia õppevahendi "CD UGIS GIS Tutor" koostamisest);
1995 (jaan.-märts) Connecticuti Ülikooli geograafiaosakonnas (külalisprofessor USIA õppejõudude vahetusprogrammi alusel);
1997 (juuni) GRID Arendalis (hüdroloogiliste andmete ruumiline analüüs UNEP-i kliimamuutuste projekti raames).

Haridus:
1960-1971   Lydia Koidula nim. Pärnu 2. Keskkool
1971-1976   TÜ geograafiaosakond (cum laude)
1978-1981   Moskva Riikliku Ülikooli geograafiateaduskond (aspirantuur)

Teaduslik kraad:
1976 - diplomeeritud geograaf (TÜ, füüsiline geograafia, eriprogramm "Matemaatilised meetodid füüsilises geograafias")
1982 - geograafiakandidaat (Moskva RÜ, maastike geofüüsika)

Peamised uurimissuunad:
ruumiliste andmete analüüs; ruumilisi otsustusi toetavad süsteemid; geosüsteemide numbriline modelleerimine (simulatsioon); geoinformaatika õpetamise ja rakendamise küsimused; geograafia üldprobleemid

Õppeained:
   · Andmebaaside loomine ja kasutamine
   · Ruumiandmete analüüs
   · Geoinformaatika II
   · Geoinformaatika eriseminar
   · Ruumilisi otsustusi toetavad süsteemid
   · IDRISI algkursus

sh ühiskursused:
   · Eriala (geoinformaatika) menetluspraktika
   · Doktorikursus geoinformaatikas
 
Õppevahendid:
· Laserplaat "UGIS GIS Tutor" (1995; rahvusvaheline projekt; kaasautor)
· Laserplaat "Eesti geograafia CD" (1997-2000 Avatud Eesti Fondi ja Tiigrihüppe Sihtasutuse toetatud projekt; projekti juht)
· Ainsaar, M., Müristaja, H., Nõmmik, A., Raagmaa, G., Roosaare, J., Roosve, R., Rootsmaa, V., Saar, E. 2003. Maailma ühiskonnageograafia gümnaasiumile. Eesti Loodusfoto, Tartu. 184 lk.
· Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias - Rmt.: Hang, T., Jaagus, J., Järvet, A., Kanal, A., Kirs, J., Mander, Ü., Oja, T., Puura, I., Roosaare, J. 2004. Üldmaateadus gümnaasiumile. Eesti Loodusfoto, Tartu. 152 lk.
· Laserplaat "Geoinformaatika õppevahend Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustele" (2004, koos Kersti Vennikuga).
· Ханг, Т., Яагус, Я., Ярвет, А., Канал, А., Кирс, Ю., Мандер, Ю., Оя, Т., Пуура, И., Роосааре, Ю. 2005. Общее землеведение для гимназии. Ээсти Лоодусфото, Тарту. 152 с.
  Roosaare, J. 2004. Geoinformaatika. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppevahend. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused. [TÜ sisevõrgus: http://site.ebrary.com/lib/tartu/docDetail.action?docID=10303645]
· Ainsaar, M.; Jauhiainen, J; Liiber, Ü., Müristaja, H.; Raagmaa, G.; Roosaare, J. 2013. Geograafia gümnaasiumile. I kursus. Eesti Loodusfoto, Tartu. 136 lk.

Juhendamine:
Paul Sepp (1981, Diplomitöö), Valdo Kuusemets (1986, Dipl.), Ülle Leisk (1986, Dipl.), Ain Vellak (1986, Dipl.), Mari Lahtmets (1988, Dipl.), Aimi Püüa (1989, Dipl.), Antti Roose (1989, Dipl.; 1993, MSc); Ülle Vaht (1990, Dipl.), Agne Peetersoo (1993, BSc), Tiia Prass (1994, BSc), Olavi Hiiemäe (1994, BSc), Andrus Altrov (1996, BSc; 1999, MSc), Agnes Salundi (1996, BSc), Tanel Hurt (1998, BSc), Lea Pauts (1999, BSc), Kersti Vennik (1999, BSc; 2007, MSc), Valentina Sagris (1999, MSc), Karin Juurikas (2000, MSc), Kristjan Teiter (2000, MSc), Ülle Straus (2001, BSc), Hannes Alesmaa (2001, BSc), Evelyn Koduvere-Uuemaa (2003, BSc; 2004, MSc; 2007, PhD), Edgar Sepp (2004, BSc; 2007, MSc), Jaanika Lääne (2005, BSc), Ott Pruulmann (2005, BSc; 2007, MSc), Ivari Rannama (2006, BSc), Ülle Vannas (2006, BSc), Kairi Leppik (2007, BSc), Triinu Tehvre (2007, BSc), Liis Murov (2007, BLt – Bakalaureus Loodusteadustes), Erki Post (2007, BSc); Raivo Aunap (2007, PhD), Kätlin Haas (2008, BLt; 2012, Mag.), Kreet Masik (2008, BLt; 2010, Mag), Aire Olesk (2008, BLt), Kairi Pentjärv (2008, BLt), Rain Elken (2008, Mag – magistrikraad 3+2 õppekava alusel), Eveli Sisas (2008, Mag), Sven-Erik Enno (2009, Mag), Gerda Spool (2009, BLt; 2011, Mag), Peep Margus (2010, MSc), Mart Naris (2011, BLt), Meelis Tapo (2011, Mag), Raigi Gläser (2012, BLt), Marie Külvik (2014, BLt), Marta Olvet (2014, BLt).

Teaduslikud publikatsioonid: nimekiri (seisuga 31.07.2014).

Organisatsiooniline tegevus:
Eesti Geograafia Selts (liige alates 1975, vahepeal ka presiidiumis); Eesti Geoinformaatika Selts (asutajaliige); International Association of Landscape Ecology (liige alates 1992); Nordic Association for Hydrology; IGU Commission on Geographical Information Systems (Member of the Steering Committee 2004–2014).

Esiletõstmised:
Eesti Vabariigi 1991.a. teaduspreemia (monograafia "Süsteemi "Valgala - jõgi - laht" imitatsioonmodelleerimine" eest koos V.Krõsanova, A.Lauri, H.Luige, A.Meineri ja A.Vassiljeviga).