Sotsiaalmajanduslikud ruumsüsteemid ja territoriaalne haldus

 

 

AVALEHT

|

AJAKAVA

|

ARTIKLID

|

REGISTREERUMINE

|

MAJUTUS

|

SALME NÕMMIK

 

ENG  RUS  

 


Teemad

Prof Salme Nõmmiku pärand ja kaasaeg

- Prof Salme Nõmmiku olulisemad teaduslikud tööd

- Inimgeograafia ja poliitika Nõukogude süsteemis

- Nõukogude majandusgeograafia ja Lääne regionaalteadus - ideede kujunemine ja ülekanne üle piiri

- Rakendusuuringud TRÜ geograafia kateedris ja nende rakendamine ruumipoliitikas ja -planeerimises

Teooria ja metodoloogia

- Uus majandusgeograafia ja vana regionaalteadus

- Matemaatika ja modelleerimise tulevik inimgeograafias ja teistes sotsiaalteadustes

- Territoriaalsed tootmiskompleksid, majandusklastrid ja innovatsioonisüsteemid

- Uued meetodid inimgeograafias

- Geograafia koolis ja ülikoolis ühiskonna ruumitaju ja teadvuse kujundajana

Sotsiaalmajanduslik ruumsüsteem ja halduskorraldus

- Haldustasemed, territoriaalsed poliitikad ja linnaregioonid

- Koondumine või fragmenteerimine territoriaalses halduses?

- Territoriaalsed haldusreformid - teaduslikud ja/või poliitilised?

- Devolutsion ja subsidiaarsus (lähimus) - armsad Euroopa moesõnad, mida Ida-Euroopas eriti ei järgita

- Sotsiaalmajanduslik ruumsüsteem - milline saab olema asulastik 21. sajandi keskel

- Demograafia ja linnade võrgustikud 21 sajandil

- Valglinn Ida-Euroopas: kuidas planeerida kinnisvarakülasid ja suvilarajoone?

Struktuurimuutus, innovatsioon ja kohalik/regionaalne areng

- Vahemaad ja mastaabisääst hõredalt asustatud regioonides

- Regioonide majandusliku isemuutumise piirid

- Traditsioonilise tööstuse dominandiga asulate/regioonide restruktureerimine

- Kliimamuutus ja Läänemere ressursimajanduste tulevik

- Välisinvesteeringute geograafia ja selle muutus Baltimaades jt. Ida-Euroopa maades

- Kohalike ja regionaalsete tööturgude muutumine

- Ettevõtete võrgustumine ja klastrid

- Teadmismahuka majanduse võimalused ääremaal

- Territooriumiga seotud MTÜd - kohaliku arengu vedajad

- Regionaalpoliitika Ida-Euroopas: Euroopa või riigi "asi"

- Post-produktivism


Konverentsi korraldajad

Konverentsi korraldab Tartu Ülikooli Geograafia osakond koostöös Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna, Tallinna Tehnikaülikooli Sotsiaalteaduskonna ja Tallinna Ülikooli Humanitaarinstituudiga. Konverentsi toetab Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut ja Eesti Teadusfond.

Konverentsi korralduskomitee
Prof REIN AHAS; Tartu Ülikooli Geograafia osakond, korralduskomitee esimees
Dr HARDO AASMÄE; Eesti Entsüklopeediakirjastus
Prof JUSSI S. JAUHIAINEN; Turu Ülikooli Geograafia osakond
Prof OTT KURS; Tartu Ülikooli Geograafia osakond
Mrs PILLE METSPALU; Eesti Planeerijate Ühing
Dr JÜRI KÕRE; Tartu Ülikooli Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika osakond
Prof RIHO NÕMMIK; Moskva Riikliku Ülikooli Tuumafüüsika instituut
Prof TIIU PAAS; Tartu Ülikooli Majandusteaduskond
Prof HANNES PALANG; Tallinna Ülikooli Humanitaarinstituut
Dr GARRI RAAGMAA; Tartu Ülikooli Geograafia osakond

Konverentsi korraldustoimkond
Garri Raagmaa, koordinaator
TÜ Geograafia osakond
Vanemuise 46, 51014, TARTU
Fax: 7375 825
GSM: 527 8899
E-mail: garri@ut.ee

 

© 2010 Tartu Ülikooli Geograafia osakond