Tundra

 

 Tundravööndi asendikseem

  http://www.runet.edu/~swoodwar/CLASSES/GEO235/biomes/tundra/tundra.html

 

Tundra nimetus tuleb soomekeelsest sõnast tunturi, mis tähendab kõrget metsatut ala. Tundra esineb kõikjal Põhja-Jäämere rannikul. 

Tundrat võib jagada kaheks:

1.       arktiline – põhjapooluse lähedal

2.       mägitundra e. alpiinne – kõrgel mägedes (sõltub laiuskraadist, vt. täpsemalt kõrgusvööndilisuse alt)

Aasia ja Põhja-Ameerika tundrad on väga sarnased. Neist erineb Euroopa tundra, mis jääb Atlandi ookeani ja sooja Põhja-Atlandi hoovuse  mõjupiirkonda. Kliima on seal Tundra Alaska poolsaarel merelisem, talv märksa pehmem ja lumerohkem. Sellepärast esineb Euroopa tundras igikeltsa vaid laiguti ning taimestik on rikkalikum.

Lõunas läheb tundra pikkamisi üle metsatundraks. See on kitsas üleminekuala tundra ja okasmetsa vööndi vahel, mida iseloomustavad siin-seal tukkadena kasvavad kuuse-, kase- või lehisehõrendikud. Metsatukkade vahel levib ikka seesama tundra, kuigi taimestik on siin veidi lopsakam. Metsatundra põhjapiiril on puud madalad, sageli poolkuivanud ja kõverad ning kasvavad üksikult. Mida lõuna poole, seda tihedamaks muutuvad metsatukad kuni lähevad sujuvalt üle metsavööndiks.

Iseloomustavaid suurusi:

v     äärmiselt külm kliima;

v     sademeid vähe: tavaliselt alla 250 mm/a;

v     lühike taimekasvuperiood;

v     vähe erinevaid taime- ja loomaliike;

v     suur loomade ja lindude arvu kõikumine suurte rännete tõttu.


Pildid:

1    http://www.micro.utexas.edu/courses/levin/bio304/biomes/TUNDRA/tundra.alaska.html