Taiga

 

 Taigavööndi asendiskeem  

http://www.runet.edu/~swoodwar/CLASSES/GEO235/biomes/taiga/taiga.html

 

Okasmetsad levivad laia katkematu vööndina läbi kogu Euraasia ja Okasmetsad sügisel Põhja-Ameerika. Laialt on levinud okasmetsade teinegi nimetus taiga, mis on tulnud vene keelest, sest Siberis laiuvad suured okasmetsad. Kliima on seal juba mõnusam ja mahedam. Talved on sisemaal siiski veel kärekülmad, aga suved see-eest juba üpris palavad. Taigast põhjapoole jääb metsatundra ja tundra, lõunapoole segametsad ja sealt edasi laialehised metsad.

Okasmetsad piirnevad põhjapool metsapiiriga, mis enam-vähem ühtib põhjapolaarjoonega. Sellest piirist kaugemal põhjas ei saa enam metsad kasvada, on vaid üksikud puudetukad paremate kasvutingimustega kohtades.

Iseloomustavaid suurusi:

v     kõige suurem loodusvöönd;

v     enim okasmetsi on Kanadas, Skandinaavias ja Venemaal;

v     6 kuud aastast on keskmine temperatuur alla 0 oC;

v     suved on soojad vihmased ja niisked;

v     taimeliike ja loomaliike ei ole eriti palju, siiski enam kui tundras.


Pildid:

http://www.corbis.com