Avalehele Otsing Vestluslist in EnglishMIS ON GIS?

GIS on geograafilise informatsiooni süsteem ehk geoinfosüsteem.

Geoinfosüsteem kasutab geograafia põhitõdede uurimiseks arvuteid ja tarkvara. GIS aitab leida asukohta uutele ettevõtetele ja jälgida keskkonnaseisundit. GIS aitab leida kõige kiiremaid marsruute ja uusi turundusväljavaateid.

GIS võtab andmebaaside ridadest ja veergudest numbrid ja sõnad ning asetab need kaardile. Kui oled kaupluseomanik, siis näitab oma andmete kaardile kandmine seda, millistes piirkondades on palju kliente. GIS aitab inimesel vaadelda, mõista, esitada küsimusi, tõlgendada ja visualiseerida andmeid, mis ridade ja veergude puhul lihtsalt ei ole võimalik.

GIS

Kui andmed on kaardile kantud, võid tõstatada uusi küsimusi. Võid küsida "kus?", "miks?" ja "kuidas?" ning olemasolevat kohainformatsiooni kasutades leida vastused, mis aitavad langetada paremaid otsuseid.


Joonis 1. Erineval kujul olevate ja erinevatest allikatest pärinevate andmete integreerimine GIS-i abil.

GIS seisneb korrapärade leidmises

Tänapäeval olemasoleva tohutu informatsioonihulga juures on GIS võtmevahendiks selle kõige mõistmisel. Kuna kohaga on seotud nii palju informatsiooni, siis aitab GIS leida korrapära, mida me ilmselt ilma kaardita ei suudaks leida.

GIS-i abil saab koostada temaatilisi kaarte (väärtuse järgi kodeeritud kaardid), mis aitavad korrapärasust illustreerida. Liiklusõnnetuste uurimiseks võime kõigepealt koostada kaardi, kuhu kanname iga õnnetuse asukoha. Edasi võib õnnetused kodeerida toimumisaja järgi. Võime kasutada üht värvi öösel toimunud õnnetuste jaoks ja teist värvi päeval toimunud õnnetuste jaoks ning sellisel juhul näeme tõenäoliselt palju täielikkumat korrapära.

Klientide kodude ja töökohtade kaardistamine aitab pankadel leida paremaid asukohti sularahaautomaatidele. Kuritegude kaardistamine aitab leida kohad, kus on vajadus suurema politsei järelvalve järgi.

Geoloogia ja maapinna temperatuuride kaardistamine aitab geolooge mineraalide, nafta, maagaasi ja teiste maapõuevarade otsimisel. Kui nad suudavad leida tõenäoliste asukohtade korrapära, siis saab hoida kokku raha ning väheneb puurimise negatiivne mõju keskkonnale.

Linna pargialade kaardistamisega võib linnavalitsus tuvastada vajaduse uute roheliste alade järgi. Lindude rändeteede kaardistamine aitab kaitsta ohustatud liike.

GIS aitab meil leida korrapärasusi nii tehis- kui looduslikele aladel ning aitab aru saada maailmas toimuvatest protsessidest.

GIS seisneb probleemide lahendamises

Vahel tuleb meil koostada uusi korrapärasid või olemasolevaid ümber kujundada. Igasugused planeerijad (linnaplaneerijad, keskkonnaplaneerijad, äriplaneerijad) teevad seda iga päev. Nende ülesanne on koostada selline raamistik, et areng oleks pideva kontrolli all ja sellest saaks kasu võimalikult paljud inimesed, samas tuleb arvestada ka loodusvarade säilitamist.

Iga päev tuleb ettevõtetel vahendada kaupu ja teenuseid kogu linna klientidele. Igal autol on klientide külastamiseks oma marsruut. GIS-i abil saab leida kõige ökonoomsema marsruudi.

Metsanduses tuleb hoolitseda olemasolevate ja juurde kasvavate puude eest, kindlustamaks pidevat ehitusmaterjali varu. GIS aitab ostustada, kus täna raiet teha ja kus homme uusi puid istutada.

Paljude ettevõtlusalade organisatsioonid (näiteks tööstuse ja panganduse) peavad täitma valitsuse poolt kehtastatud keskkonnakaitse ja siseriikliku kaubanduse nõudeid. GIS aitab ettevõtetel täita nii kohalikke kui riiklikke nõudeid.

Üleujutuste ja orkaanide korral päästab päästeamet palju elusid ja vara. GIS aitab leida varjupaiku, jagada toitu ja arstiabi ning vajaduse korral evakueerida inimesi.

GIS aitab meid ka telekommunikatsiooniprobeelmide korral. Kui telefonid ei tööta, siis järelikult on mingis võrguosas ühendus katkenud. GIS-i abiga saame üles leida katkenud ühendusega võrguosa. Seda informatsiooni kasutades saavad telefonivõrgu töötajad ühenduse jälle taastada.

GIS on osa Sinu maailmast

Kui sa täna hommikul tule põlema panid, siis tõenäoliselt aitas mingi GIS tagada elektri Sinu toa valgustamiseks. Kui Sa ostsid täna värskeid puuvilju, siis on tõenäoline, et GIS aitas majandada maad ja arvutada taime väetisevajaduse. Kui sa vaatasid mõnd Internetis olevat kaarti, siis on ilmselt tegemist GIS-i abil koostatud kaardiga.UUDISED | ÜRITUSED | ÕPPETÖÖ | KURSUSED | ÕPPEMATERJAL
OLÜMPIAAD | LINGID | KONTAKTID | GEONET | EGCD