Projektsiooni aspekt

Projektsioonide konstrueerimisel on võimalik üht ja sama projektsiooni orienteerida siirdepinna abil mitmel moel, mida nimetatakse projektsiooni aspektideks.
Eristatakse kolme aspekti:


 • Normaalaspekt
 • Sel juhul on abipind või standardjoone tasand maaellipsoidi teljega risti. Silindrilist tüüpi projektsioonidel tähendab see projektsiooni konstrueerimist ekvaatori suhtes (nagu näha kõrvaloleval joonisel), koonilistel projektsioonidel - standardparalleeli suhtes ja asimutaalsetel - Maa pooluse suhtes

   

 • Põikaspekt


 • Sel juhul valitakse projektsiooni standardjooned (abipind) risti võrreldes normaalaspektiga. Silindrilistel projektsioonidel on konstrueerimise aluseks meridiaan (nagu näha kõrvaloleval joonisel), koonilistel projektsioonidel - ekvaatoriga ristuv(ad) väikeringjoone kaar(ed), asimutaalsetel paikneb tasandi puutepunkt või projektsioonikese ekvaatoril.

   

 • Kaldaspekt


 • Kaldaspekti puhul on projektsiooni standardjooned orienteeritud mingis muus suunas kui normaal- või põikaspekt.

   

  Mõnikord on segaduste vältimiseks normaal- ja põikaspekti eristamisel (eriti asimutaalsete projektsioonide puhul) sobivam kasutada mõisteid ekvatoriaalne aspekt või polaarne aspekt vastavalt sellele, kas projektsioonikese paikneb ekvaatoril või poolusel.
  Matemaatiliselt tähendab projektsiooni aspekt üldiselt teist projektsiooni, sest arvutuseeskirjad ühe projektsiooni erinevate aspektide jaoks erinevad. Samas on projektsiooni konstrueerimise põhimõtted üldreeglina samad, muutuvad standardjoonte suunad, kuid projektsiooni põhiomadused reeglina säilivad.


  Tuldud teed tagasi