EESTI KARTOGRAAFIAKONVERENTSI KAVA
23. oktoober 1997. a. TÜ RaamatukoguKell 10.00
Avamine

 • Riiklikud kaardiprogrammid
  Artu Ellmann, Riigi Maa-amet

 • Kaart ja kodumaa
  Peeter Olesk, Tartu Ülikooli Raamatukogu

 • Digitaalne põhikaart
  Olev Veskimägi, Eesti Kaardikeskus

 • Eesti digitaalne kõrgusmudel
  Peep Krusberg, Eesti Kaardikeskus

 • Eesti põhikaardi digitaalvariandi normeerimine
  Kalle Remm, Eesti Kaardikeskus/Tartu Ülikooli geograafia instituut

 • Eesti kaartide projektsioonid
  Harli Jürgenson, Eesti Põllumajandusülikooli maamõõdu instituut
Lõuna kell 13-14
Kell 14.00
 • Suundumusi maailma kartograafias (Tähelepanekuid 18. Rahvusvahelise Kartograafiaühingu konverentsilt “Kaart ja kaardist amine infoühiskonnas”, Stockholm, 23.-27.06.1997)
  Kiira Mõisja, REGIO

 • Kuidas kartograafid seadusi tõlgendama peaksid
  Teet Jagomägi, REGIO/Tartu Ülikooli geograafia instituut

 • Uued koolikaardid ja -atlased
  Ülle Liiber, Tartu Ülikooli geograafia instituut

 • Geoloogilised kaardid muutuvas ajas
  Eduard Pukkonen, Eesti Geoloogiakeskus

 • Navigatsioonikaartide väljaandmise kogemusi
  Jüri Jagomägi, REGIO/Tartu Ülikooli geograafia instituut

 • Tähtsamad Eesti kaardid
  Jaks Lankots, Eesti Põllumajandusülikooli maamõõdu instituut

 • Eesti orienteerumiskaardid /stendiettekanne/
  Külli Kaljus, E.O.Map/Tartu Ülikooli geograafia instituut
Lõpetamine kell 17.00raunap@math.ut.ee, 15. oktoober, 1997