Statuut
LUMEILVESEKS kuulutatakse iga mees või naine,
kes tõuseb talvel, suuskadel või ilma kahe päevaga omal jõul kahekümne
Eestimaa kõige kõrgema mäe otsa.

Kes nimetatuga hakkama on saanud, saab Haanja Looduspargist vastava tõendi, mille alusel Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi President ta LUMEILVESEKS kuulutab.
Lumeilves saab vastava tunnistuse ja lülitatakse Lumeilveste auväärsesse nimekirja.Haanja Looduspargi kontor asub Haanja asulas. TÜLKR'iga saab kontakteeruda aadressil: Seltsid.tylkr@lists.ut.ee

Tagasi