8. Tänu


Töö autor võlgneb suurima tänu Inge Naelale Statistikaametist, tänu kellele see teos üldse võimalikuks sai. Lisaks algideele tuli temalt ka rõhuv osa algmaterjalidest. Hindamatu panuse andis ka Lembit Tepp, kes toimunud rahvaloenduste elava entsüklopeediana andis palju infot eelmiste kümnendite kohta, samuti põhjalikult süstematiseeris vajalike küsitluste tulemused. Statistikaameti rahvaloenduse teenistuse juhataja Mati Sundja arvamus tugevdas tööd kontseptuaalsest aspektist ning tema sõnad töö kohta olid julgustavamad tuleviku suhtes.

Autor tänab ka Jaak Lainestet abi eest GIS-päringute tegemisel, mida on kasutatud illustratsioonide tegemisel.

Tuntavalt parandasid tööd retsensentide Raivo Aunapi märkused kartograafiat käsitlevas osas ning sõnastuse vallas ja Jüri Roosaare põhjalikud ettepanekud GISi temaatika kohta.

Heikki Pisukese ekspertiis väärtustas tuntavalt autoriõigusega seonduvaid peatükke.

Oluline roll töö sisukuse tagamisel on ka Avatud Eesti Fondil, kelle vahendusel õnnestus autoril viibida Oxfordis Bodleian Library varamutes kirjandusega tutvumas.

Suur tänu ka kõigile teistele, kes tööd tema erinevates valmidusastmetes lugesid ning vajalikke täiendusi tegid.

 


Viimati muudetud: 09/11/97

Copyright © 1997, Teet Jagomägi
HTML & Design: Kalver Keskküla