Ehitiste keskkonnasõbralikkuse mõõdik


Ehitiste keskkonnasõbralikkuse mõõdik ehk ehitusmõõdik on vahend, mille abil saab anda hinnangut ehitise keskkonnahoidlikkusele. Tegemist on kvalitatiivse hindamissüsteemiga, mida võivad kasutada kõik huvilised. Mõõdikut saab kasutada Microsoft Exceli tabelarvutusprogrammis.

Ehitusmõõdiku on koostanud Tartu Ülikooli geograafia instituudi töögrupp koosseisus: Rein Ahas, Lea Jalukse, Karin Kivits, Andres Kluge, Age Poom, Siiri Silm, Tanel Tamm, Anne Vahter. Kommentaare ja head nõu oleme saanud paljudelt teisteltki, täname!

Projekti on rahastanud Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 2003. aastal lepingu nr 03-03-3/297 "Ehitiste, rajatiste ja nende projektide keskkonnasõbralikkuse hindamise metoodika, hindamise skaala ja töövihiku koostamine" ja 2004. aastal lepingu nr 04-04-5/784 "Ehitiste rajatiste ja nende projektide keskkonnasõbralikkuse hindamise mõõdiku rakendamine (II etapp)" raames.

Eesmärgid: ehitiste keskkonnasõbralikkuse hindamise mõõdik aitab ehitustööde tellijatel, projekteerijatel, ehitajatel, rahastajatel ja teistel huvilistel oma tegevuse keskkonnamõjudele hinnangut anda ja võimalikke tegevusplaane läbi mõeldes keskkonnahoidlikumaid otsuseid langetada ning negatiivseid mõjusid ennetada.

Mõõdik koosneb üldiseid printsiipe kajastavatest peatükkidest, mis on jagatud keskkonnanõuete kaupa teemapunktideks. Ehitise keskkonnasõbralikkuse hindamiseks tuleb vastavalt tegevuse iseloomule täita vastavate peatükkide hindamisväljad.

Ehitusmõõdikus on järgmised peamised teemapeatükid:

 • asukoht,
 • energia,
 • vesi,
 • materjalid,
 • sisekeskkond,
 • ökolahendused,
 • korraldus.

  Kasutajatel on võimalik valida kahe ehitusmõõdiku vahel. Üldversioon annab võimaluse hinnata loodava või juba valminud hoone või rajatise keskkonnamõju. Kavandamisfaasi mõõdik on loodud spetsiaalselt hoone rajamise algetapi abivahendi ja hindamissüsteemina.

  Üldversiooni abil saab hinnata erinevaid ehitistüüpe mitme kasutusetapi käigus, oluline on võimalus jätta hindamisest välja teemapunkte, mis ei seostu konkreetse objektiga. Kavandamisfaasi mõõdik keskendub hoonele ning võimaldab täpsemate teemapunktide ning peatükkidele antud osakaalude abil objekti paremat hindamist. Mõlemad versioonid annavad võimaluse hinnatavaid objekte omavahel võrrelda.

  Mõõdiku täitmisjuhend on kaasas allalaetavas failis.

  Täpsemat infot saab küsida Age Poomilt agep@ut.ee, Siiri Silmalt siiri@ut.ee, Rein Ahaselt reinahas@ut.ee.

  Laadi endale sobiv keskkonnasõbralikkuse mõõdik:

  Ehitusmõõdiku üldversioon

  Kavandamisfaasi ehitusmõõdik

  HEAD TÄITMIST!