Eesti Geodeetide Ühingu juhatuse liikmed

Kaljo Veskimets, EGÜ esimees, AS Geoestonia, Pirni 10-2 EE0006 TALLINN, tel. 6 565 375, faks 6 564 121. Sünniaeg: 25.07.1929, MIIGAiK 1965. a. vil., E-post geoest@infonet.ee
 
Jüri Pärtna, EGÜ esimehe asetäitja, AS Geomark, Mustamäe tee 18 EE0006 TALLINN, tel. 6 563 260,          faks 6 706 892. Sünniaeg: 30.07.1961, MIIGAiK 1984. a. vil., E-post jpartna@online.ee
 
Aivo Vard, EGÜ sekretär, AS Eesti Kaardikeskus, Mustamäe tee 33 EE0006 TALLINN, tel. 527 673,            faks 6 542 108. Sünniaeg: 15.04.1970, EPMÜ 1994. a. vil., E-post aivov@ekk2.estpak.ee
 
Jüri Randjärv, ajakirja Geodeet peatoimetaja, EPMÜ MMI professor, Kreutzwaldi 5-2A36 EE2400 TARTU, tel. 422 539, faks 421 053. Sünniaeg: 08.08.1937, MIIZ 1962. a. vil., E-post ropka@ph.eau.ee
 
  Tambet Tiits, juhatuse liige, kutse-eetika, AS Kinnisvaraekspert, Suur-Karja 2 TALLINN, tel. 6 314 530,  faks 6 314 513. Sünniaeg: 01.11.1956, EPA 1981. a. vil., E-post kve@eol.ee
 
  Toomas Heinloo, juhatuse liige, finantsküsimused, AS K&H, Riia 132 EE2400 TARTU, tel. 390 151, 
faks 390 156. Sünniaeg: 16.08.1954, EPA 1981. a. vil., E-post khriia@server.ee
 
Urmas Ahven, juhatuse liige, üritused ja avalikud suhted, Tartu Linnavalitsuse maakorralduse osakond, 
Küüni 3 EE2400 TARTU, tel. 440 258, faks 431 466. Sünniaeg: 17.03.1961, EPA 1984. a. vil., E-post urmas@raad.tartu.ee
 
Artu Ellmann, juhatuse liige, välissuhted, Riigi Maa-ameti tehnilise kontrolli büroo, Mustamäe tee 51 EE0006 TALLINN, tel. 6 564 109, faks 6 564 119. Sünniaeg: 22.09.1968, MIIGAiK 1993. a. vil., E-post artu@maaamet.ee
 
Ago Silde, juhatuse liige, koolitus ja täiendõpe,  Kehtna Kõrgem Põllumajanduskool, Kooli 1, EE3505 KEHTNA, tel. 248 75 260, faks 248 75 260. Sünniaeg: 25.11.1963, EPA 1990. a. vil., E-post kehkpk@estpak.ee
 
Priit Adler, juhatuse liige, liikmete arvestus,  Kuusalu Vallavalitsus, Kiiu küla, EE3012 Harjumaa, 
tel. 772 163, faks 772 702. Sünniaeg: 01.04.1965, EPA 1988. a. vil., E-post adler@online.ee
 
Tõnu Tänav, juhatuse liige, Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, EE3031 JÜRI, tel. 728 287, faks 728 754. Sünniaeg: 18.07.1963, EPA 1990. a. vil.

Täiendatud: 04.06.98, raunap@math.ut.ee