esteng

Otepää looduspargi taimkatte kaardistuse aruanne,
A0 formaadis koondkaart (NB! 75 MB) ja
1: 10 000 mõõtkavale vastav esimene kaardileht legendiga.

Last update 28.08.2014 Webmaster