esteng

Veebilehe alljaotustest leiad informatsiooni looduse suuremõõtkavalise kaardistamise tulemustest, viiteid olemasolevate andmebaaside kohta ning tutvustuse hinnangulise kaardistamise meetodite kohta.

Näidisalade andmebaasi toimetaja (NAT)

Näidisalade andmebaasi toimetaja on koostatud selleks, et lihtsustada taimkatte näidisalade andmebaasi kasutamist ja täiendamist uute näidisandmetega. NAT'i on võimalik kasutada Tartu Ülikooli arvutivõrgus ja väljaspool seda VPN või Eduroam ühenduse kaudu.
Programmi põhjalikuma kasutusjuhendi leiad siit, kus on näidetena kirja pandud programmi tutvustav ülevaade.
Lisaküsimuste korral saada e-mail.

Installeeri programm.

Last update 28.08.2014 Webmaster